facebook pixell

Dego Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Diepestraat 91
2060 Antwerpen

Enkel op
afspraak

Woning

Terug

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best tegen diefstal en brand.

Brandverzekering

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.

Wij bieden u volgende voordelen

 • volledige brandpolis tegen een extra voordelig tarief zowel voor huurders als voor eigenaars,
 • vermijdt onderverzekering door uw pand te laten schatten dmv ons rooster,
 • onze brandverzekering biedt u de meest complete bescherming voor uw woning die u zich kunt wensen,
 • extra kortingen voor nieuwe en gerenoveerde woningen,
 • eenvoudige aanvraagprocedure bij afsluiten van uw contract,
 • extra voordelige premie voor de waarborg diefstal van uw inboedel

Overzicht van de gedekte waarborgen:

Brand en aanverwante risico’s

 • brand, ontploffing, implosie en blikseminslag, rook- en roetschade,
 • vandalisme aan en inbraak in gebouw, arbeidsconflicten en aanslagen,
 • elektriciteitsschade,
 • aanraking van de verzekerde goederen door bomen, voertuigen, dieren, lucht- en ruimtetuigen,
 • schade aan inboedel door temperatuurswijziging,
 • elektrocutie van dieren,
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …) schade en verhaal van derden,

Waarborg storm en hagel

 • u bent al gedekt bij windsnelheden vanaf 80 kilometer per uur,
 • schade aan veranda, serres, tuinhuizen en carports,
 • schade aan afsluitingen,

Waterschade

 • waterschade door wegvloeien of binnendringen van water en brandstoffen,
 • waterschade door breuk of barst in aquarium, waterbed of sprinklerinstallatie,
 • kosten gemaakt om lekken op te sporen,
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …),
 • schade en verhaal van derden,

BA Gebouw

Uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verzekerde gebouw; met inbegrip van vlaggenstokken, antennes, schouwen en balkons, de verzekerde inboedel bijkomende kosten zoals reddings-, blussings-, expertisekosten ….

Vergeet niet de aanvullende waarborg diefstal

 • diefstal van waarden en van inboedel,
 • vandalisme of beschadiging van de inboedel door (of poging) diefstal,
 • diefstal (of poging tot) van inboedel en waarden, wereldwijd op de persoon waarbij u bedreigd werd of gebruik werd gemaakt van fysiek geweld,
 • kosten gemaakt voor vervanging van sloten, sleutels,
 • kosten van voorlopige herstelling,
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …),

Andere aanvullende waarborgen

 • indirecte verliezen: forfaitaire verhoging van de schadevergoeding met 10%
 • rechtsbijstand
Diefstalverzekering

Een brandverzekering dekt meer dan enkel schade door brand. Zo worden onder andere volgende waarborgen standaard meeverzekerd in de basiswaarborgen van uw polis: stormschade, glasbraak, aanrijding door voertuigen, beschadiging aan onroerende goederen door dieven, waterschade, natuurrampen, ….

Daarnaast kan u kiezen om een aantal optionele waarborgen te onderschrijven. Eén daarvan is de waarborg diefstal van inboedel.

Indien u deze extra waarborg niet heeft onderschreven bent u enkel verzekerd voor de beschadigingen aan uw woning en inboedel: bvb geforceerde deur, ingeslagen venster. Zonder diefstalverzekering wordt de gestolen inhoud niet vergoed, zeer jammer dus.

Bouwplaatsrisico

u gaat bouwen of verbouwen?

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd?

Als bouwheer bent u de enige aansprakelijke voor schade bij uw buren. Met een goede ABR polis hoeft men niet te wachten wie er aansprakelijk is of wie er uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten. Discussies hierover gebeuren achteraf wel tussen verzekeraars onderling, ondertussen zijn de slachtoffers reeds vergoed.

 • U krijgt een vergoeding voor alle schade aan uw bouwwerk: storm, brand, diefstal,…
 • Vergoeding van alle materiële schade.
 • Bescherming tegen burenhinder veroorzaakt door werkzaamheden op uw werf.
 • Iedereen die deelneemt aan de werf is verzekerd.

Neem contact op.

03/232.30.11

Nieuws

Sneeuwvakanties: vergeet je reisverzekering niet!


Sneeuwvakanties: vergeet je reisverzekering niet!


Dego Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsmakelaarSchade melden | Vacatures |  Nuttige links Een vraag?03/232.30.11Diepestraat 912060 AntwerpenEnkel opafspraakAfspraak →← Nieuws De wintermaanden zijn...

DEGO VERZEKERINGEN

Diepestraat 91 - 2060 Antwerpen

info@degoverzekeringen.be

03/232.30.11

03/232.31.37

FSMA: 062114A

RPR: 0861.857.569

AssurMIFID

Openingsuren

Wij werken steeds op afspraak. Maak hier uw afspraak en we helpen u graag persoonlijk verder.

© copyright DEGO Verzekeringen | Privacy BeleidBy Publiplus