facebook pixell

Dego Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Diepestraat 91
2060 Antwerpen

Enkel op
afspraak

Aansprakelijkheid

Terug

Risico’s zijn en blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven.

Aansprakelijkheid

Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Zelfs al kunt u ze tot een minimum beperken, risico’s zijn en blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven. Daarom wilt u uw resultaten en uzelf zo goed mogelijk beschermen.  Er bestaan verzekeringen die de schade dekken die derden zouden kunnen lijden door de uitoefening van uw activiteiten. En dat voor zover uw aansprakelijkheid betrokken is.

 • Een klant struikelt over een slecht gelegd tapijt in uw bedrijf en breekt zijn been. Draait u op voor zijn ziekenhuiskosten?
 • Een van uw medewerkers is materiaal aan het lossen en beschadigt daarbij een voertuig dat in de nabijheid geparkeerd staat. Wie betaalt de herstellingen?
 • U levert een afgewerkt product bij een klant. Dat blijkt beschadigd te zijn. Zal het terugbetaald worden?

Naast de klassieke polis BA Uitbating kan u ook volgende verzekeringen nodig hebben:

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering
 • Verzekering Productaansprakelijkheid
 • Verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • BA Bestuurder – Zaakvoerder
 • Verzekering BA vrijwilligers
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
  BA uitbating – Na levering

  Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Zelfs al kunt u ze tot een minimum beperken, risico’s zijn en blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven. Daarom wilt u uw resultaten en uzelf zo goed mogelijk beschermen.

  Er bestaan verzekeringen die de schade dekken die derden zouden kunnen lijden door de uitoefening van uw activiteiten. En dat voor zover uw aansprakelijkheid betrokken is.

  • Een klant struikelt over een slecht gelegd tapijt in uw bedrijf en breekt zijn been. Draait u op voor zijn ziekenhuiskosten?
  • Een van uw medewerkers is materiaal aan het lossen en beschadigt daarbij een voertuig dat in de nabijheid geparkeerd staat. Wie betaalt de herstellingen?
  • U levert een afgewerkt product bij een klant. Dat blijkt beschadigd te zijn. Zal het terugbetaald worden?

  Samen kunnen wij op al deze vragen antwoorden. Wij stellen een volledig nazicht voor van uw verschillende verzekeringen en een vergelijking met andere oplossingen.

  Bovendien raad ik u  de verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering aan. Deze vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voordoen tijdens de geldigheid van de polis.

  De dekking van de toevertrouwde goederen is de ideale aanvulling bij de BA bedrijf: vergoedt schade aan de goederen die aan u toevertrouwd zijn.

  Rechtsbijstand: neemt de verdediging van de verzekerde op zich bij een schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; de ten laste neming van  kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

  Bovenvermelde overzicht is louter informatief. Juiste waarborgen en dekkingsmodaliteiten worden samen met u besproken.

  BA Bestuurder – Zaakvoerder

  U bent bestuurder of beheerder van een onderneming of vzw, dan hebt u geen gemakkelijke taak. Niet alleen maakt u vaak lange en vermoeiende dagen, de zware verantwoordelijkheden brengen bovendien steeds meer stress met zich mee. En of dit nog niet volstaat, loopt u bovendien een risico verbonden aan uw aansprakelijkheid als bestuurder. Een risico dat, bij fouten of nalatigheid in de uitoefening van uw functie, zelfs uw privévermogen kan bedreigen!

  Factoren als de steeds striktere wetgeving op de vennootschappen en de toenemende complexiteit van het economische leven doen dit risico onophoudelijk toenemen. En dit effect wordt nog versterkt door de internationalisering van het bedrijfsleven, de fusie van ondernemingen en andere technische evoluties.

  Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders of beheerders van een vennootschap is voor bedrijfsleiders dan ook onmisbaar. Daarom stellen wij een bestuurdersverzekering voor. Een oplossing op maat van KMO’s en verenigingen.

  • Een product op maat van KMO’s en vzw’s
  • Een contract zonder verborgen uitzonderingen
  • Een dekking tegen alle financiële klachten gericht tegen uw klanten
  • Aanzienlijke tussenkomsten in de verdedigingskosten
  • Een eenvoudige onderschrijving en een gemakkelijk beheer

  Iedereen die financiële schade geleden heeft, kan een klacht indienen tegen één of meerdere bestuurders.De eiser moet wel kunnen bewijzen dat een fout van de bestuurder aan de basis ligt van de geleden schade.

  Objectieve aansprakelijkheid

  De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering.

  Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren dat moet worden overgemaakt aan de burgemeester.

  Volgende inrichtingen dienen een dergelijke verzekering af te sluiten:

  • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
  • Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt
  • Hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
  • Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben
  • Jeugdherbergen
  • Artistieke cabarets en circussen
  • Bioscopen en theaters
  • Casino’s
  • Culturele centra
  • Polyvalente zalen voor ondermeer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
  • Sportzalen
  • Schietstands
  • Stadions
  • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
  • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt
  • Opblaasbare structuren
  • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m2
  • Pretparken
  • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
  • Serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
  • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
  • Kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt
  • Stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens
  • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt
  • Gebouwen van de Hoven en de Rechtbanken

  Neem contact op.

  03/232.30.11

  Nieuws

  Dé all-in-one verzekering voor huurders

  Dé all-in-one verzekering voor huurders

  Stel je voor: een wereld waarin je bijna al je dagelijkse risico’s met één pakket kunt dekken, zonder gedoe en in een paar simpele stappen. Dat klinkt als een droom, toch? Die droom is nu werkelijkheid…

  DEGO VERZEKERINGEN

  Diepestraat 91 - 2060 Antwerpen

  info@degoverzekeringen.be

  03/232.30.11

  03/232.31.37

  FSMA: 062114A

  RPR: 0861.857.569

  AssurMIFID

  Openingsuren

  Wij werken steeds op afspraak. Maak hier uw afspraak en we helpen u graag persoonlijk verder.

  © copyright DEGO Verzekeringen | Privacy BeleidBy Publiplus