facebook pixell

Dego Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Diepestraat 91
2060 Antwerpen

Enkel op
afspraak

Uw zaak

Terug

De nodige ondersteuning bij het inschatten van de risico’s.

Gewaarborgd inkomen

Het kan iedereen overkomen: een ongeval of langdurig ziek worden.  Dan toch maar liever iemand anders dan uzelf of van uw gezinsleden. Zeker wanneer u de kostwinner bent in huis.

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval.  Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

U kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat uw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar u deel van uitmaakt.

Wat keert de verzekeraar uit?

U ontvangt een bedrag dat uw inkomen aanvult. Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het het ziekenfonds dat u vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft. Deze uitkering ligt (vaak heel wat) lager dan uw eigen loon.

Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent. Zo kunt u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.

Wanneer keert de verzekeraar uit?

Na een ongeval of een enstige ziekte die ervoor zorgt dat u niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van uw beroepsloopbaan, keert de verzekeraar een rente uit.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

 • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.
 • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

Wat beïnvloedt de premie?

Het bedrag dat u wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot uw normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog uw premie zal zijn.

Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

Zijn er uitsluitingen?

De risico’s die gedekt zijn door de verzekering gewaarborgd inkomen worden doorgaans opgesomd in het verzekeringscontract.

Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergbeklimming niet gedekt is in een standaard contract.

Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen

  Machinebreuk

  Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financiën, heeft er belang bij om de verzekering machinebreuk af te sluiten.

  Door een niet-verzekerd schadegeval zou ze immers in zware financiële moeilijkheden kunnen komen. De dekking Machinebreuk dekt de materiële schade veroorzaakt dooroa.

  • de menselijke factor: bvb. slechte verbinding met het netwerk of slechte bevestiging van bouten
  • de interne oorzaken: bvb. een slecht gemonteerd onderdeel van de machine leidt tot het breken van andere delen van de machine of het vastlopen van de machine
  • incidenten verbonden aan het gebruik: bvb. doorslaan van de machine of ontregeling ten gevolge van trillingen
  • gevolgen te wijten aan de elektrische stroom
  • externe oorzaken zoals vallen van een voorwerp of indringing van een vreemd lichaam – natuurverschijnselen zoals wind of vorst

  Komen daar nog bij: vergoeding van de onvoorzienbare en plotselinge materiële schade veroorzaakt aan de in de inventaris aangewezen goederen, in activiteit of in rust, alsook tijdens elke verrichting van demonteren, hermonteren, verplaatsen nodig voor hun onderhoud, herziening, herstelling.

   Polis elektronica

   U werkt ook met elektronica? En u hebt die ook goed verzekerd?

   Waarschijnlijk hebt u, net als de meeste zelfstandigen en bedrijfsleiders, “Ja” geantwoord op de eerste vraag. Pc’s, printers en kopieermachines zijn immers niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Maar bent u wel zeker van uw antwoord op de tweede vraag? Veel zaakvoerders denken immers dat hun elektronica goed verzekerd is als deel van de inhoud gedekt in hun brandverzekering. Maar …

   • Wist u dat de vergoeding voor elektronica begrensd is en bovendien niet wordt uitgekeerd voor specifieke problemen zoals een intern defect, diefstal tijdens het transport, sabotage …?
   • En wist u dat u bij schade aan de elektronica van uw bedrijf geen vergoeding krijgt voor uw omzetverlies, zelfs als u dat omzetverlies wel in uw brandpolis verzekerd hebt?

   Een verzekering elektronica brengt u een oplossing hiervoor.  Al uw elektronica verzekerd in één dossier.

   Dekking mogelijk voor

   • al uw vast werkmaterieel zoals pc’s, printers,kassa’s, projectors,…
   • al uw draagbare elektronica zoals laptops, gps-toestellen, smartphones, tablet pc’s …;
   • en zelfs randapparatuur zoals uw alarminstallatie, tijdsregistratiesysteem, airconditioning, domotica

   Tegen alle denkbare en ondenkbare problemen.

   Uw elektronica verzekerd tegen de klassieke risico’s brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten en natuurrampen. Zelfs als de oorzaak van de schade onbekend blijft of als die volgens de verkoper of fabrikant niet onder de garantie valt! Bovendien geniet u een ongeëvenaarde bescherming:

   • tegen diefstal;
   • tegen defecten (ook als u geen onderhoudscontract bij de verkoper  hebt!);
   • tegen terrorisme (ook wanneer milieuactivisten uw website hacken!);
   • overal ter wereld en zelfs tijdens het transport!

   Met 2 onmisbare opties voor de meest complete bescherming

   – Bijkomende kosten

   • de huur van vervangmaterieel of van tijdelijke lokalen;
   • de tijdelijke aanwerving van extra personeel;
   • de manuele uitvoering van het werk, enz.

   – Wedersamenstelling van software en gegevens

   De kosten die u moet doen om software en gegevens te herstellen of opnieuw aan te kopen, worden terugbetaald.

   Neem contact op.

   03/232.30.11

   Nieuws

   Dé all-in-one verzekering voor huurders

   Dé all-in-one verzekering voor huurders

   Stel je voor: een wereld waarin je bijna al je dagelijkse risico’s met één pakket kunt dekken, zonder gedoe en in een paar simpele stappen. Dat klinkt als een droom, toch? Die droom is nu werkelijkheid…

   Sneeuwvakanties: vergeet je reisverzekering niet!


   Sneeuwvakanties: vergeet je reisverzekering niet!


   Dego Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsmakelaarSchade melden | Vacatures |  Nuttige links Een vraag?03/232.30.11Diepestraat 912060 AntwerpenEnkel opafspraakAfspraak →← Nieuws De wintermaanden zijn...

   DEGO VERZEKERINGEN

   Diepestraat 91 - 2060 Antwerpen

   info@degoverzekeringen.be

   03/232.30.11

   03/232.31.37

   FSMA: 062114A

   RPR: 0861.857.569

   AssurMIFID

   Openingsuren

   Wij werken steeds op afspraak. Maak hier uw afspraak en we helpen u graag persoonlijk verder.

   © copyright DEGO Verzekeringen | Privacy BeleidBy Publiplus